به دنياي کتــاب اکتــرونـيــک خوش آمديد

کتابهای جديد

نویسنده : حداد | تاریخ : ۱:۴۲ قبل از ظهر - پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۴

اين هم تا دلتون بخواد کتاب رايگان :

 

نکته: براي دانلود کتاب هاي زير بر روي Link آن راست کليک کرده و گزينه Open in New Window را انتخاب کنيد ( تا در يک پنجره جديد باز شود و اين صفحه را از دست ندهيد )

Right Click -> Open in New Window

 
خرمگس-ليليان اتل وينيچ-خسرو همايون پور-به كوشش فائزه و كلئوپاترا

http://groups.yahoo.com/group/jamejahannema/files

فروپاشي سرمايه داري،تئوري زوال يا زوال تئوري-بخش دوم-ترجمه محسن صابري

http://www.kavoshgar.org/Translations/Decadence2.pdf

دموكراسي واقعي يعني چه؟-آنتوني پانه كوئك

http://www.marxists.org/farsi/archive/pannekoek/works/demokrasi-vagheii.pdf

داستانهايي از هزار ويك شب

http://www.iiketab.com/ebook/hezarshab/hezarshab.htm

تلخ تر از شرنگ –فرزاد جاسمي

http://www.ketabfarsi.com/index.htm

امير كبير-بهداد

http://www.archivebehdad.com/kotobbehdad.asp

ايرج ميرزا-بهداد

http://www.archivebehdad.com/kotobbehdad.asp

كاوه وضحاك-بهداد

http://www.archivebehdad.com/kotobbehdad.asp

از آتش(مجموعه اشعار)-بهداد

http://www.archivebehdad.com/upload/books_file/azatash1.pdf

خاطرات زندان1-بهداد

http://www.archivebehdad.com/upload/books_file/khateratzendan1.pdf

داستان سياوش-بهداد

http://www.archivebehdad.com/upload/books_file/siavash1.pdf

 

 

 

خليج فارس نامي كهن تر از تاريخ

http://www.persique.persianblog.com

آموزش بيليارد به صورت تصويري

https://www.sharemation.com/badform2005/aks/bilyard%20(www.badform.co.sr).pdf

انواع فرمت هاي صوتي وگرافيكي

https://www.sharemation.com/badform2005/aks/formats-(www.badform.co.sr%20).pdf

تصفيه فاضلاب

http://www.sharemation.com/ehsang/aks/fazel.pdf

آموزش نرم افزار اتوكد 14

http://www.sharemation.com/ghkmn/CAD14.pdf

اقتصاد سياسي-ف.م.جوانشير(فرج الله ميزاني)

http://www.rahetudeh.com/rahetude/AsareBalini/AsareBalini.html

تجربه 28 مرداد-ف.م.جوانشير(فرج الله ميزاني)

http://www.rahetudeh.com/rahetude/AsareBalini/AsareBalini.html

واژه نامه سياسي-امير نيك آيين

http://www.rahetudeh.com/rahetude/AsareBalini/AsareBalini.html

جستارهايي از تاريخ-احسان طبري

http://www.rahetudeh.com/rahetude/AsareBalini/AsareBalini.html

لاله هاي روييده در جهنم-فرزاد جاسمي

 http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab725/ketab.html

انقيادزنان-جان استوارت ميل

http://www.marxists.org/farsi/reference/mill-js/enghiyade-zanan.htm

هوشنگ ابتهاج – هـ. الف . سايه-گزيده چکامه ها – در سه قسمت http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/EbtehajSayeh/he_cg1.pdf http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/EbtehajSayeh/he_cg2.pdf http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/EbtehajSayeh/he_cg3.pdf

فروغ فرخزاد-ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/FFarrokhzad/ff_ibbafs.pdf

نامه هاي فروغ فرخزاد به پرويز شاپور http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/FFarrokhzad/ff_letters.pdf

تولدي ديگر

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/FFarrokhzad/ff_td.pdf

هوشنگ گلشيري-کريستين و کيد

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_cak.pdf

در ولايت هوا

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_dvh.pdf

معصوم چهارم

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_mc.pdf

معصوم دوم

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_md.pdf

افسانه نيما؛ مانيفست شعر نو – در سه قسمت http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_na1.pdf http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_na2.pdf http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_na3.pdf

بازخواني سه شعر نيما يوشيج

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/HGolshiri/hg_nima3p.pdf

نيما يوشيج -افسانه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/NimaYushij/ny_af.pdf

برگزيده چکامه ها

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/NimaYushij/ny_sp.pdf

محمد رضا شفيعي کدکني – م . سرشک -از بودن و سرودن http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_abvs.pdf

از زبان برگ

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_azb.pdf

بوي جوي موليان

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_bjm.pdf

کوچه باغ هاي نيشابور

 http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_dkbn.pdf

مثل درخت در شب باران http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_mddsb.pdf

زمزمه ها

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_z.pdf

شبخواني

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/ShafieeKadkani/mrsk_s.pdf

سعيد سلطانپورصداي ميرا – در دو قسمت http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/soltanpour/SEDAYE_MIRA1.pdf http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/soltanpour/SEDAYE_MIRA2.pdf

احمد شاملو هواي تازه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_ht.pdf

قطعنامه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_g.pdf

آهن ها و احساس

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_ave.pdf

لحظه ها و هميشه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_lvh.pdf

باغ آينه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_ba.pdf

آيدا، درخت، خنجر و خاطره

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_adkvk.pdf

آيدا در آينه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_ada.pdf

شكفتن در مه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_sdm.pdf

ققنوس در باران

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_gdb.pdf

مرثيه هاي خاك

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_mk.pdf

ابراهيم در آتش

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_eda.pdf

دشنه در ديس

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_ddd.pdf

ترانه هاي كوچك

غربت

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_tkg.pdf

حديث بي قراري ماهان

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_hbm.pdf

در آستانه

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_da.pdf

مدايح بي صله

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_mbs.pdf

ترجمه شازده كوچولو - آنتوان دوسن تگزوپري http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/as_tlp.pdf

سياه همچون افريقاي خودم – لنگستون هيوز http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/lh_shak.pdf

منتخب اشعار – اُكتاويو پاز

http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/op_sp.pdf

ترانه شرقي و اشعار ديگر – فدريكو گارسيا لوركا http://www.geocities.com/arashkania/booxbox/shamlou/fgl_es.pdf

مقدمه اي بر تاريخ-حميد مومني

 http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab721/ketab.html

تاريخ معرفي:29دي 1383

وبلاگ دوست خوب ما ارشك هم راه اندازي شد.توصيه مي كنيم از اين وبلاگ بازديد كنيد.
سمك عيار جلد اول –فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكاتب الارجاني-حسين فتاحي http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=samakt1_00390011&lang=English
سمك عيار جلد دوم –فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكاتب الارجاني-حسين فتاحي http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=samakt2_00390102&lang=English
قلعه طلسم شده-محمدرضا يوسفي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=spellbo_00390026&lang=English
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب5-قصه هاي قرآن-مهدي آذر يزدي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=qurangr_00390016&lang=English
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب4-قصه هاي مثنوي-مهدي آذر يزدي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=masnavi_00390015&lang=English
وظايف جوانان انقلابي-لنين-ياشار آذري

 http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1903/javanane-enghelabi.pdf
ماركسيست ها ومساله ملي-مايكل لووي-كامران نيري http://www.marxists.org/farsi/reference/lowy/works/1976/masalehye-melli.pdf
دولت ،ملت،ملت گرايي ،جهاني شدن انترناسيوناليزم-لووي-شهره مدائن http://www.marxists.org/farsi/reference/lowy/works/2001/dolat.pdf
صداي ميرا(اشعار)-زنده ياد سعيد سلطانپور-به كوشش ارشك http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Persian%20Texts/

تاريخ معرفي:21 دي 1383

حكومت موروثي يا حكومت مردم بر مردم?-آرش كمانگر
http://www.kanune-iraniha.de/kanun/buch/saltanat.pdf

هواي تازه –كتاب چهارم-احمد شاملو
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht4.pdf

هواي تازه –كتاب پنجم-احمد شاملو
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht5.pdf

هواي تازه –كتاب ششم-احمد شاملو
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht6.pdf

هواي تازه –كتاب هفتم-احمد شاملو
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht7.pdf

هواي تازه –كتاب هشتم-احمد شاملو
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht8.pdf

هواي تازه –متن كامل-احمد شاملو
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/havaye-tazeh.htm

تاريخ معرفي :18 دي 1383

من-برتولت برشت-بهروز مشيري- به كوشش ارشكhttp://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Persian%20Texts/Others/Bertolt%20Brecht
حسني ويه بچه آهوي ناز(مصور)-زهره رحيمي
https://www.sharemation.com/hddhavashki/حسني%20و%20يه%20بچه%20آهوي%20ناز.pdf?uniq=fe6pyl
حسني ويه بچه آهوي ناز(غيرمصور)-زهره رحيمي
https://www.sharemation.com/hddhavashki/hasani.pdf?uniq=fe6pyb
جزيره-(زنده ياد)غزاله عليزاده
https://www.sharemation.com/hddhavashki/جزيره%20-%20غزاله%20عليزاده.pdf?uniq=fe6pyg

تاريخ معرفي:15 دي 1383

زندگي وزمانه علي دشتي-عبدالله شهبازي
قسمت اول
http://www.shahbazi.org/Articles/Dashti1.pdf

قسمت دوم
http://www.shahbazi.org/Articles/Dashti2.pdf


زندگي وزمانه علي دشتي(با تصاوير واسناد)-عبدالله شهبازي
http://www.shahbazi.org/Articles/Dashti.pdf

سيماي خانوادگي جرج كندي يانگ طراح وفرمانده كودتاي 28 مرداد 1332-عبدالله شهبازي
http://www.shahbazi.org/Articles/Young.pdf

اسطوره ها جان مي گيرند(مدونا كاباليست شد ونام خود را به استر تغيير داد) -عبدالله شهبازي
http://www.shahbazi.org/Articles/Kabbalah.pdf

آرماگدون ،تدارك يك جنگ بزرگ 1-گريس هال سل-خسرو اسدي
http://www.mouood.com/modules.php?name=News&file=article&sid=627

هواي تازه-احمد شاملو-كتاب اول
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht1.pdf

هواي تازه-احمد شاملو-كتاب دوم
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht2.pdf

هواي تازه-احمد شاملو-كتاب سوم
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/ht3.pdf

شوق يك خيز بلند
http://www.golshan.com/asnaad/asnadkaregari/index.html

خاطرات آلبرت سهرابيان
http://www.golshan.com/asnaad/asnadkaregari/index.html

لاله هاي روييده در جهنم-فرزاد جاسمي
http://www.ketabfarsi.com

افسانه نيما مانيفست شعر نو-پاره دوم وسوم-به كوشش ارشك
http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Persian%20Texts/Hooshang%20Golshiri/

نامه هاي عاشقانه-جبران خليل جبران-آرش حجازي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/piambar.zip
,
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/NAME%20HA.rar


تاريخ معرفي:11 دي 1383

آشپزي –جلد اول-غذاهاي كشورهاي همجوار-به كوشش گيس گلابتون
http://www.ripway.com/members/getfile.asp?file=\2004-12\224915\NationalRecipes1%2Epdf

نامه هاي عاشقانه-جبران خليل جبران-آرش حجازي
http://www.ripway.com/members/getfile.asp?file=\2004-12\224915\piambar%2Epdfافسانه وگزيده چكامه ها –نيما يوشيج-به كوشش ارشك
http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Persian%20Texts/Nima%20Yushij/

تزوكي ناپليون اول-ميرزا محمد زمان شيرازي-ازروي نسخه بمبئي1903
http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl01/displayBkThumbs01_0411.cgi?book=tuzu

تحفة الاطفال-قاري نيك محمد
http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl01/displayBkThumbs01_0411.cgi?book=tuhf

زبدة التجويد-قاري نيك محمد
http://dlib.nyu.edu:8083/servlet/SaxonServlet?source=zubd.xml&style=zubd.xsl

رويداد لويه جرگه دارالسلطنه1303شمسي-برهان الدين كوشككي
http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl01/displayBkThumbs01_0411.cgi?book=ruyd

راهنماي قطغن وبدخشان(ملخص سفرنامه محمد نادر خان)- برهان الدين كوشككي
http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl01/displayBkThumbs01_0411.cgi?book=rahn

تاريخ معرفي:5 دي 1383
سراج التواريخ-ميرزا فيض محمد كاتب هزاره
جلد اول ودوم
http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl01/displayBkThumbs01_0411.cgi?book=sira0102

جلد سوم
http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl01/displayBkThumbs01_0411.cgi?book=sira03

سخنراني شاملو در دانشگاه پرينستون-آوريل 1976
http://www.marxists.org/farsi/reference/shamlou/works/1976/princeton.pdf

استالين دوست خلق چين-مائو
http://www.marxists.org/farsi/reference/mao/works/1939/estalin.pdf

ميرزا آقاخان كرماني –محمد رضا فشاهي
http://www.ketabfarsi.com/index.htm

افسانه نيما مانيفست شعر نو پاره نخست-به كوشش ارشك
http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Persian%20Texts/Hooshang%20Golshiri/

حافظ چه مي گويد-احمد كسروي-1324
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/What.pdf


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» سومین پست 87 ( دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۷ )
» دومین پست 87 ( دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۷ )
» اولین پست 87 ( دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۷ )
» واااااااااااای چقدر کتاب . . . !! ( سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۵ )
» ( سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۵ )
» آخ جون کتاب !! ( دوشنبه ششم تیر ۱۳۸۴ )
» فروشگاه رایگان کتاب !!! ( چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۴ )
» کتابهای جدید . . . بشتابید... بشتابید... ( سه شنبه سوم خرداد ۱۳۸۴ )
» اه .... این همه کتاب ( دوشنبه دوم خرداد ۱۳۸۴ )
» مژده به بازديدکنندگان سايت ( پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۴ )
» کتابهای جديد ( پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۴ )
» کتاب ( دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۴ )